آموزش نکات ایمنی داربست
آموزش نکات ایمنی داربست

نکات ایمنی داربست چیست؟ استفاده از داربست و داربست بندی در ساختمان سازی و سایر فعالیت های عمرانی و … استفاده فراوان دارد به همین دلیل رعایت نکات ایمنی استفاده و همچنین داربست بندی اهمیت بسیار زیادی دارد که در اینجا برخی از نکات ایمنی را مطرح می کنیم.

آموزش نکات ایمنی استفاده از داربست

 • میزان فاصله عمودی بین تیرهای افقی نباید بیشتر از دو متر باشد.
 • عرض جایگاه کار را نباید کمتر از پنجاه سانتی متر در نظر بگیرید.
 • فاصله بین پایه های عمودی را طوری در نظر بگیرید که از 1.8 متر برای کار های سنگین و میزان فاصله از 2.3 متر برای کارهای سبک بیشتر باشد.
 • تیرهای افقی باید حداقل در کمترین حالت دارای 3 پایه عمودی باشد و با ایمنی بالا به هر پایه عمودی بسته شود.
 • ضخامت الوار یا تخته هایی که برای جایگاه مورد استفاده قرار می گیرد نباید کمتر از پنج سانتی متر باشد.
 • میزان عرض هر کدام از الوار ها یا تخته ها نباید کمتر از 25 سانتی متر باشد.
 • الوار ها یا تخته ها را بررسی کنید که پوسیدگی یا ترک خوردگی یا دارای گره نباشند و کاملا سالم باشند.
 • نرده های حفاظتی یا گاردریل ها در ارتفاع پنجاه و پنج و صد و ده سانتی متر بالاتر از سکوی کار از لوله داربست نصب بشود و همچنین باید دارای حفاظ در انتها و طول مسیر پرتگاه ها باشد.
 • در هر سکوی کار باید حداقل دو تخته وجود داشته باشد که به اندازه سی سانتی متر از سطح تکیه گاه فاصله وجود داشته باشد. همچنین برای لنگر نکردن و لیز نخوردن تخته ها آن ها را با سیم های گالوانیزه به ضخامت 3 میلیمتر محکم بسته شوند.
 • فاصله بین تخته های سکوی کار نباید بیشتر از 5.2 سانتی متر باشد.
 • داربست باید به گونه ای باشد که علاوه بر توانایی تحمل وزن خود توانایی تحمل 4 برابر وزن خود را نیز داشته باشد.
 • لوله های داربست و بست های داربست باید از نوع فولاد گالوانیزه با قطر بیرونی 3.48 و ضخامت بیرون 4 میلیمتری باشد.
 • در هنگام کار بر روی داربست ممکن است ابزارآلات به پایین سقوط کنند برای حل این مشکل باید لبه های پاگیر در اطراف قسمت پایین سکو به ارتفاع 3 سانتی متر یا بیشتر ایجاد شود.
 • پایه های شیب دار که جهت افزایش مقاومت و استحکام داربست مورد استفاده قرار می گیرند در ارتفاع 1به 4 نصب شده باشد یعنی به ازای هر 4 متر ارتفاع 1 متر به عقب کشیده شود.
 • لوله های داربست را نباید مستقیما روی زمین قرار داد از ورقه های فلزی یا پد های مخصوص استفاده کنید تا استحکام داربست افزایش پیدا کند، عرض 5.22 و ضخامت 4 سانتی متر باشد.