موجودی محصول

موجود می باشد
موجود می باشد
موجود می باشد

ارسال رایگان

دارد
دارد
دارد

مرجوعی

ندارد
ندارد
ندارد

ارسال به مناطق/ محله ها

سراسر ایران
سراسر ایران
سراسر ایران

حداقل ارسال

یک عدد
یک عدد
یک عدد

جنس

استیل 304
استیل 304
استیل 304

ارتفاع

90 سانتی متر
90 سانتی متر
90 سانتی متر

عرض پایه

3.8 سانتی متر
3.8 سانتی متر
3.8 سانتی متر

طول تسمه

5 متر
5 متر
5 متر

رنگ تسمه

قرمز
قرمز
قرمز